europe-pharmacy.com
17 New Cavendish Street, Office 34,
London W1G 9UA United Kingdom
9 AM – 6 PM (CEST)
Monday – Friday
Cialis Brand

Cialis Brand

€30

in stock

Použití: posílení erekce
Aktivní složka: tadalafil
Dávka: 10 mg a 20 mg
Výrobní forma: pilulky
Akce začíná: během 20-40 minut
Efektivní: po dobu 36 hodin

Tento výrobek je dodáván z EU

DOSE TABLETY CENA V košíku
20.0 mg 4 pills €34.00
20.0 mg 10 pills €60.00
20.0 mg 30 pills €112.00
20.0 mg 60 pills €204.00
20.0 mg 90 pills €299.00

Značka Cialis je léčivo na bázi tadalafilu, které se používá k léčbě erektilní dysfunkce u mužů. Tato medikace je selektivní reverzibilní inhibitor PDE5; interaguje s oxidem dusnatým uvolněným během sexuální stimulace a zvyšuje hladiny cGMP v kavernózním těle penisu, což vede k hladkému uvolnění svalů a zvyšuje průtok krve do penisu, což způsobuje erekci. Hlavním rozdílem mezi Cialis a Viagra je, že Cialis pomáhá dosáhnout úspěšného pohlavního styku pouze tehdy, je-li přítomna sexuální stimulace, a je-li nepřítomná, je neúčinná.

Cialis se nedoporučuje užívat více než jednou denně, ne méně než 16 minut před předpokládanou sexuální aktivitou, protože její účinnost trvá přibližně 36 hodin, takže další dávka může vést k nepříjemným nebo nebezpečným účinkům.

Nežádoucí účinky mohou zahrnovat:

nevolnost, rozrušení žaludku, průjem;
zčervenání obličeje, bolesti hlavy a různé příznaky podobné chřipce;
rozmazané vidění nebo změněné vnímání barev;
někdy nízký krevní tlak;
abnormální ejakulaci nebo priapismus (prodloužená a bolestivá erekce, která musí být hlášena lékaři, pokud nezmizí po dobu delší než 4 hodiny, jinak může dojít k poškození penisu).
Chcete-li snížit riziko vzniku nežádoucích účinků, je nutné, aby Váš lékař schválila léčbu přípravkem Cialis, pokud:

mít vrozené vady nebo zakřivený penis;
trpí diabetes, onemocnění jater / srdce / cévy, žaludeční vřed, hypo- nebo hypertenze, hyperlipidémie nebo srpkovité anémie;
jsou kuřáci, jako kouření tabáku během léčby přípravkem Cialis, mohou způsobit náhlou ztrátu zraku související s optickými nervy;
jsou vystaveny nebo užívají jakékoliv organické nitráty, protože mohou způsobit závažnou hypotenzi, která by mohla být nebezpečná;
užíváte léky nebo látky obsahující terazosin, saquinavir, itrakonazol, tetranitrát pentaerythritolu, erythrityl tetranitrát, nitroglycerin, erythromycin, ketokonazol, atazanavir, bunazosin, doxazosin, itrakonazol, moxisylyt, indinavir, fenoxybenzamin, trimazosin, urapidil, telithromycin, fentolamin, nefazodon nebo ritonavir.
Předávkování přípravkem Cialis způsobuje příznaky podobné nežádoucím účinkům uvedeným výše. Pokud vyvinete některou z nich a existuje možnost, že jste užil (a) dvojnásobnou nebo extra dávku léku, okamžitě informujte svého lékaře.

Dovážíme do celého sv?ta*. Pro všechny produkty, které si s námi objednáte, je standardní p?epravní poplatek 15€ (doprava ZDARMA u objednávek nad 200 €).
Garantovaná doba dodání je 10-15 pracovních dn?, ale ve v?tšin? p?ípad? doru?íme Vaši objednávku do 5-10 kalendá?ních dn?.
Naše zásoby se nacházejí jak v EU, tak i v zahrani?í. V závislosti na vašem produktu a míst?, naše expedi?ní odd?lení provádí ?ádná opat?ení, aby doru?ení bylo v rámci garantované dodací lh?ty.
Vaše produkty jsou zasílány prost?ednictvím mezinárodní registrované pošty prost?ednictvím národních (místních) poštovních operátor?, což umož?uje doru?ení na vaši adresu, servisní místo nebo poštovní schránku.
Vaše zásilka bude mít pouze vaše jméno a dodací adresu: nikdy neuvádíme naše webové stránky, typ produktu nebo název na zásilce, takže vaše objednávka je 100% diskrétní a d?v?rná.
Sledovací ?ísla jsou poskytována b?hem 1-3 pracovních dn? po odeslání. Vaše sledovací ?íslo a odkaz, který vám umožní sledovat pr?b?h vašeho doru?ení, vám zašleme e-mailem. Pokud však nelze zadat e-mailovou adresu, m?žete se obrátit na naši zákaznickou podporu a získat nejnov?jší aktualizace objednávky.
Naše záru?ní podmínky zahrnují možnost bezplatného odeslání, pokud je vaše objednávka neúplná / nedorazí v?as / dorazí ve špatném stavu nebo produkty jsou neú?inné. Pokud jste do 3 m?síc? po dodání narazili na problém s objednávkou, obra?te se na naše odd?lení zákaznického servisu, abyste ho co nejd?íve vy?ešili.
*Neposíláme do USA a Kanady.